Únik nebezpečných látek

16.09. 2020
Troubelice

V15.19 byla jednotka povolána k úniku nebezpečných látek při poškození podzemního potrubí výkopovými pracemi.