Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Oslava 130. Výročí sboru | SDH Troubelice

Oslava 130. Výročí sboru

Ve čtvrtek 5. července 2012 uspořádal SDH Troubelice oslavu 130. výročí založení sboru. Oslavy byly zahájeny průvodem obcí a položením kytice k pomníku padlých. Poté se průvod přemístil na hasičský areál, kde proběhla oficiální část oslavy.

Pozvání na oslavu výročí přijali tito hosté:

  • Starosta obce Troubelice, Bc. Ondřej Plačko
  • Místostarosta obce Troubelice paní Irena Králová
  • Starosta obce Nová Hradečná Ing. Tomáš Müller
  • Člen VV SH ČMS br. Antonín Zatloukal
  • Starostka OSH Olomouc se. Vlastimila Švubová
  • Náměstek starostky OSH Olomouc br. Roman Mácha
  • Člen VV OSH Olomouc br. Květoslav Smrček
  • Zástupce OSH Šumperk br. Karel Paciorek
  • Starosta okrsku Troubelice br. Jaroslav Hampl
  • Farář Mgr. Vladimír Mrázek

Po oficiálním zahájení a přivítání hostů shrnul starosta sboru, br. Jaroslav Maitner, ve svém proslovu činnost sboru v uplynulých 130 letech. Poté následoval proslov starosty obce Troubelice, který při této příležitosti předal starostovi sboru sochu sv. Floriana, patrona hasičů, jež byla slavnostně požehnána ve čtvrtek 28.6.2012 v kapli v Troubelicích. Starosta obce rovněž předal veliteli sboru, br. Pavlu Bartuňkovi st. nové vozidlo výjezdové jednotky obce FORD Transit.

Následoval proslov člena VV SH ČMS, br. Antonína Zatloukala, který předla troubelickému sboru Stuhu III. stupně k Historickému praporu SDH Troubelice.

Program pokračoval proslovem starostky OSH Olomouc, se. Vlastimily Švubové a zástupce OSH Šumperk, br. Karla Paciorka, který věnoval našemu sboru Pamětní list jako výraz ocenění za mnohaletou obětavou práci pro naplnění hasičského poslání a zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb a práci s mládeží. Za dlouholetou spolupráci udělil také SDH Nová Hradečná SDH Troubelice pamětní plaketu.

Poté předalo vedení SDH Troubelice skleněné plakety, pamětní listy a upomínkové předměty hostům a zástupcům zúčastněných sborů.

Za vzornou spolupráci a významnou pomoc SDH Troubelice byl vyznamenán také starosta obce Troubelice. Na návrh Sboru dobrovolných hasičů Troubelice udělilo Okresní sdružení hasičů Olomouc, Bc. Ondřeji Plačkovi, MEDAILY ZA ZÁSLUHY. Tuto medaili předala starostka OSH Olomouc, náměstek starostky OSH Olomouc společně se starostou a velitelem SDH Troubelice.

Sbor dobrovolných hasičů Troubelice děkuje touto cestou
starostovi i zastupitelům obce Troubelice za jejich mnohaletou
významnou podporu a gratuluje starostovi obce k jeho vyznamenání.

Farář, Mgr. Vladimír Mrázek potom požehnal nově předanému vozidlu výjezdové jednotky.

Doprovodným programem oslav byla výstava historických fotografií dokumentujících činnost sboru a výstava ocenění sboru. Pro děti byly připraveny soutěže s odměnou, skákací hrad a „pěnová“ koupel. Návštěvníci měli také možnost letu vrtulníkem.

Od 17.00 hodin hrála k tanci a poslechu hudební skupina FORMULE III. Po setmění mohli návštěvníci shlédnout ještě odvážnou OHNIVOU SHOW a OHŇOSTROJ. Zbytek večera se nesl v duchu výborné zábavy při letním karnevalu.

U příležitosti oslav připravil SDH Troubelice LETNÍ KONO, které se uskutečnilo v sobotu 7. července 2012. Promítnut byl český hudební film TRHÁK.

Upřímně děkujeme hlavním sponzorům oslav, kterými byli Olomoucký kraj a Obec Troubelice. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří v uvedených dnech navštívili areál SDH Troubelice.