Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Historie | SDH Troubelice

Historie

V minulosti byl veřejný život vesnice obohacen o sbory dobrovolných hasičů, jejichž hlavním úkolem byla ochrana před požáry, ale postupně rozšířily svoji činnost i na kulturní oblast, požární slavnosti, zábavy a přednášky.

Hasičský sbor v obci Troubelice vznikl v roce 1882 a to na podzim, kdy došlo k založení Troubelicko – Pískovského sboru dobrovolných hasičů. Za přispění občanů zakoupili stříkačku a nejnutnější vybavení. V roce 1890 došlo k rozdělení hasičského spolku na dva samostatné sbory.

Hlavní náplní sboru byly pouze hlídky při hašení požáru. V zimních obdobích se věnovali kultuře na vesnici. Náš sbor prožil dobré roky, ale i roky velice špatné. V první řadě to byla i světová válka, neboť většina aktivních členů byla povolána na frontu. Na jejich místa nastoupily ženy a mládež, aby se sbor nadále udržel.

Válka skončila a postupně se vrátili muži a opět se zapojili do práce ve sboru hasičů.

Za svoji činnost získal sbor dobrovolných hasičů uznání za likvidaci požárů a povodní, kdy hasiči vydatně pomohli zachraňovat majetek občanů. V dalších letech byla zavedena ve sboru dobrovolných hasičů i samaritánská služba.

Činnost SDH plynně pokračovala s velkými úspěchy až do roku 1938, kdy nastala II. světová válka, která znovu velmi omezila činnost sboru.

Po osvobození hasiči projevili novou chuť do práce. Obnovený sbor měl 216 členů. Činnost se pomalu rozbíhala na všech úsecích. Postupně SDH obdržel motorovou stříkačku a častěji se zapojoval do soutěží, kde se často skvěle umístil. V roce 1958 byla hlavním úkolem výstavba požární zbrojnice, neboť stará již nestačila novým požadavkům.Oceněním práce bylo přidělení nového požárního vozu. V následujících letech pokračovala činnost jak zásahů proti požárům a přírodním katastrofám tak i prevenci výcviku mladých a žáků. Provedli řadu kulturních akcí.

U požární zbrojnice byla přistavena další garáž, v niž stojí již druhý cisternový vůz, který napomáhá zrychlení zásahu.

Dnes, kdy uplynulo 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů musíme poděkovat všem, kteří stáli u zrodu a všem, kteří po celou dobu dobrovolně pracovali pro pomoc bližnímu a v neposlední ředě musíme poděkovat , kteří pomohli postavit novou požární zbrojnici a zajistili požární techniku a její provozuschopnost. 120-ti letá činnost SDH nás zavazuje dodržet dobré tradice, kvalitu práce ve sboru bez nebezpečí a požáru.

Dokumenty ke stažení