Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Taktické cvičení BRADLO | SDH Troubelice

Taktické cvičení BRADLO

18.07. 2018

Zpět na seznam

Požár lesního porostu na vrcholu kopce Bradlo. To bylo námětem cvičení okrsku Troubelice, kterého se zúčastnilo devět jednotek sborů dobrovolných hasičů z Troubelic, Nové Hradečné, Pískova, Uničova, Úsova, Nové Dědiny, Šumvaldu, Medlova a Břevence. V pátek 29. června v 16.00 hodin byl operačním střediskem členům výše uvedených jednotek formou SMS ohlášen simulovaný požár několika hektarů lesního porostu. Lesní cesty jsou pro automobilovou dopravu vody nevhodné, proto bylo nutné zřídit dálkovou dopravu vody prostřednictvím hadicového vedení. Jednotky se následně shromáždily k prvnímu stanovišti u vodního zdroje, kde bylo prováděno sání vody. Zde proběhla porada velitelů jednotek. Samotné hadicové vedení bylo rozděleno do devíti sektorů, kdy každá z jednotek měla za úkol realizovat hadicové vedení s čerpadlem ve svém, velitelem zásahu přiděleném sektoru. Cvičení bylo dokončeno úspěšně, dálková doprava vody byla funkční po dobu několika minut až do doby, kdy dal velitel zásahu povel k ukončení dálkové dopravy vody. Toto cvičení patřilo v souvislosti s délkou hadicového vedení a převýšením mezi počátečním a koncovým stanovištěm k těm nejnáročnějším. Sání vody probíhalo v nadmořské výšce 295 metrů nad mořem. Výstřik z proudnice byl realizován v nadmořské výšce 600 metrů nad mořem. Převýšení bylo tedy rovných 305 metrů. Výpočtem byl stanoven tlak v hadicích na 3 Mpa. K vytvoření hadicového vedení bylo potřeba 135 ks hadic „B“ a 9 ks hadic „C“. Po jejich zapojení vzniklo hadicové vedení v délce 2 930 m. k jehož zavodnění bylo potřeba 12 300 litrů vody. Cílem cvičení bylo prohloubení znalostí velitelů jednotek při řízení sil a prostředků, prověření schopnosti velitelů řešit vzniklou situaci, zdokonalení součinnosti jednotek při dálkové dopravě vody, prověření akceschopnosti jednotek, ověření spojení pomocí mobilních radiostanic a ověření příjmu SMS z operačního střediska členy zúčastněných jednotek. Cvičení bylo velmi přínosné pro všechny zúčastněné členy a bylo hodnoceno velice kladně. Děkuji touto cestou všem členům uvedených jednotek za jejich účast na cvičení, společnosti Tagros a.s. Troubelice za součinnost a veliteli SDH Nová Hradečná za organizaci tohoto cvičení