Výjezd jednotky 14.8.2009

17.08. 2009

Zpět na seznam

V 11.16 vyjížděla jednotka k požáru sila v objektu firmy Carman a.s. v Uničově. Při zásahu byl použit vysokotlaký proud z naší tatry. Společně s JSDH Uničov jsme prolévaly piliny, které se postupně vysypávali ze sila. Po vypráznení sila byl proveden průzkum velitelem zásahu a následně jsme byli odesláni domů. Na místě zasahovaly jednotky HZS Uničov ,Litovel a JSDH Uničov a Troubelice.