Technická pomoc - odstranění nebezpečného stavu

29.06. 2020
Nová Dědina, Libina

Ve 13:44 byla jednotka v souvislosti se stoupáním hladiny řeky povolána k pročištění jezu v blízkosti společnosti Tekro u obce Nová Dědina.  Jednotka dále odčerpávala vodu z komunikace u rybníka v Libině.