Dohled nad rozvodněnou řekou

24.06. 2010

Zpět na seznam

2. června 2010 ve 14.10 byla jednotka povolána na žádost starosty obce Nová Hradečná k dohledu nad řekou Oskavou, u niž hrozilo v důsledku vydatných dešťů vylití z koryta.